Wet open overheid (Woo-verzoek) - DigiD

Inleiding

Via dit formulier kunt u een Woo-verzoek (voorheen Wob-verzoek) indienen bij de provincie Drenthe.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet open overheid(Woo)? Kijk dan op onze website.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Dat kan per e-mail of telefonisch:
E-mail:  post@drenthe.nl
Telefoon: (0592) 36 55 55